Skulderskader

 Skulderen er et komplekst led og det er individuelt hvilken problematik der giver smerteudslaget hos den enkelte person.

Hvordan opstår skulderskader?

Skuldersmerter kan optræde pludseligt efter fald et ryk eller en hård takling i sport. Hvis smerter er kommet pludselig efter en hændelse, tyder det på at skulderskaden er en overload skade også kaldt en akut skade. Dvs. at skulderledes strukturer er blevet udsat for en større belastning, end de kunne holde til, og har derfor fået en skade.

Skuldersmerter kan også komme snigende og gradvis forværres over dage og uger, hvis det er tilfældet, er der tale om en overuse i skulderen også kaldt overbelastning og overbelastning skade. Behandling af din skulderskade afhænger af skaden og diagnosen.

Den sunde skulder

Skulderen er et meget komplekst led, og for at forstå hvorfor skuldersmerter eller -problemer opstår, er man nødt til at have indblik i skulderens funktion og formål. Skulderleddet sidder der, hvor overarmsknoglen hæfter på skulderbladet. Korrekt bevægelse og samspil mellem arm (overarmsknogle) og skulderbladet skal kunne bevæge sig i takt med armens bevægelser for at sikre optimale betingelser for skulderleddet og især for at sikre optimale betingelser for skulderleddet og især for den stabiliserende muskulatur omkring skulderleddet. Den stabiliserende muskulatur kaldes for *rotatorcuffen* eller rotator cuff. Rotatorcuffen sørger bl.a. for at skulderleddet kan rotere, men dens vigtigste funktion er at stabilisere og centrere overarmsknoglen i skulderleddet ved bevægelse.

Behandling af skuldersmerter

Da skulderen er et komplekst led, er det individuelt hvilken problematik der giver smerteudslaget hos den enkel person. Men de overordnede punkter ved behandling består i at:

 

  • Manuel væv behandling
  • Mobilisering
  • Muskelteknikker
  • Hjemmeøvelser

Hvorfor får man ondt i sin skulder?

Ondt i skulderen kan være funktionelt betinget. Denne type skuldersmerter skyldes en uhensigtsmæssig stabilisering af skulderen dvs. at samspillet mellem skulderblad og skulderled ikke fungerer som det skal. Årsagen til funktionelt betinget skuldersmerter er ikke nødvendigvis et traume eller sygdom men en uhensigtsmæssig stabilisering af skulderen som kan komme pga. et traume. Der kan være forskellige årsager til den uhensigtsmæssige stabilisering, men meget hyppige årsager er enten nedadroteret skulderblad eller en nedsat funktionsevne i rotatorcuffen.